Τι είναι το σύστημα UPS

Τι κάνουν οι συσκευές UPS και πως προστατεύουν τις ηλεκτρονικές συσκευές

Οι συσκευές UPS (Uninterruptible Power Supply) ή Συστήματα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας διαθέτουν μπαταρίες για να τροφοδοτούν και ειδικά φίλτρα ώστε να προστατέψουν κάθε είδους ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ολόκληρες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από διακοπές - διακυμάνσεις της παροχής του ρεύματος αλλά και αιχμές, κρουστικές υπερτάσεις κ.α.

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες UPS που χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν και να τροφοδοτήσουν διαφορετικές συσκευές και δίκτυα. Μάθετε γιατί χρειάζεστε μια συσκευή UPS και πως να επιλέξετε σωστά το UPS που χρειάζεστε.