Γιατί χρειάζομαι ένα UPS?

Γιατί είναι απαραίτητη η προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών από UPS

Γιατί χρειάζομαι ένα UPS?

Οι επικίνδυνες και απρόσμενες μεταβολές που δημιουργούνται στο δίκτυο της ηλεκτρικής παροχής, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων καθώς επίσης και λόγω της επαγωγής κατά τη διάρκεια των κεραυνοπτώσεων και άλλων εξωτερικών παραγόντων, διαταράσσουν την ομαλή παροχή ρεύματος τοπικά. Αυτές οι πολλές φορές, μη αντιληπτές μεταβολές μπορούν να προκαλέσουν άμεση καταστροφή, βαθμιαία καταπόνηση ή δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών και να συντελέσουν στην απρόσμενη διακοπή της λειτουργίας αυτών αλλά και κρίσιμων διεργασιών με ανυπολόγιστες οικονομικές απώλειες.

Τα UPS μπορούν να προστατέψουν συσκευές και ολόκληρες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις από:

  1. Απώλεια τροφοδοσίας (διακοπή ρεύματος)
  2. Πτώση της τάσης (βραχυχρόνια ή μακροχρόνια)
  3. Άνοδος της τάσης (βραχυχρόνια ή μακροχρόνια)
  4. Μεταβολή συχνότητας τροφοδοσίας (Η αύξηση ή μείωση της συχνότητας της τάσης)
  5. Μετάπτωση τάσης (Η στιγμιαία για nanoseconds διακοπή τροφοδοσίας)
  6. Αρμονική παραμόρφωση (Η πολύ μεγάλη παραμόρφωση της τάσης τροφοδοσίας)
  7. Πρόκληση ανεπιθύμητου θορύβου (ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές).

Διαβάστε τις Συμβουλές για τη σωστή επιλογή UPS για να επιλέξετε τη συσκευή UPS που θα προστατέψει τις συσκευές και το δίκτυο σας σωστά και οικονομικά.