Παραλληλισμός UPS - Γιατί έχει σημασία;

Τι είναι ο παραλληλισμός στα UPS και τι τρόποι παραλληλισμού υπάρχουν

Παραλληλισμός UPS - Γιατί έχει σημασία;

Τα UPS που έχουν σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική παραλληλισμού μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και να υποστηρίξουν φορτία με τους παρακάτω τρόπους.

  1. Parallel-Capacity (N) όπου η συνολική ζήτηση φορτίου καλύπτεται από έναν αριθμό UPS παραλληλισμένα σε σειρά χωρίς την παροχή πλεονασμού.

  2. Parallel-Redundant (N + X). Αυτή η αρχιτεκτονική του παραλληλισμού προσφέρει υψηλή ασφάλεια και προστασία σε πολύ κρίσιμες εφαρμογές. Τα UPS που υποστηρίζουν αυτή την αρχιτεκτονική συνδέονται παράλληλα και μοιράζονται το συνολικό φορτίο της εφαρμογής με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση σφάλματος ενός UPS, τα υπόλοιπα να μπορούν στιγμιαία να υποστηρίξουν το απαιτούμενο φορτίο.

Το Prime Plus της Tescom Hellas είναι ένα παράδειγμα UPS που υποστηρίζει παραλληλισμό.