Τοπολογία UPS - Line Interactive vs Online

Ποιες είναι οι βασικές τοπολογίες στα UPS και πως τι σημασία έχουν

Τοπολογία UPS - Line Interactive vs Online

Η τοπολογία του UPS χαρακτηρίζεται από τη βασική σχεδίαση της λειτουργίας του UPS. Οι συσκευές UPS που πωλούνται κατα βάση στην αγορά σήμερα, διατίθενται σε δύο τύπους τοπολογιών: Line Ιnteractive και Online. Αυτές οι δύο βασικές τοπολογίες λειτουργούν διαφορετικά και μπορούν να επηρεάσουν την προστατευόμενη συσκευή η το κόστος του UPS αν επιλεγούν λανθασμένα.

Single Conversion - Line Interactive

Σε κανονικές συνθήκες αυτά τα UPS λαμβάνουν ρεύμα από το δίκτυο (AC) και τροφοδοτούν τις συνδεμένες συσκευές απευθείας. Σε περίπτωση που η τροφοδοσία (AC) σταματήσει να βρίσκεται στα επιτρεπτά όρια, ο inverter του UPS σταματάει την απευθείας τροφοδοσία και ξεκινάει τη τροφοδοσία από τις μπαταρίες μέχρις ότου η τροφοδοσία επανέλθει ή εξαντληθούν οι μπαταρίες. Η Tescom διαθέτει την γνωστή σειρά LEO με τοπολογία Line Interactive.

Double Conversion - Online

Τα UPS αυτής της τοπολογίας μετατρέπουν την ισχύ δύο φορές. Αρχικά, ένας ανορθωτής εισόδου (rectifier) μετατρέπει την ισχύ AC σε DC και τροφοδοτεί τον μετατροπέα εξόδου (output inverter). Στη συνέχεια, ο output inverter επεξεργάζεται και σταθεροποιεί την τροφοδοσία AC πριν την στείλει στη έξοδο του UPS.

Αυτή η διαδικασία διπλής μετατροπής απομονώνει εντελώς τα κρίσιμα φορτία από την ακατέργαστη ισχύ, διασφαλίζοντας ότι ο υποστηριζόμενος εξοπλισμός λαμβάνει μόνο καθαρό και αξιόπιστο ηλεκτρισμό. Σε κανονική λειτουργία, ένα UPS διπλής μετατροπής επεξεργάζεται συνεχώς την ισχύ δύο φορές. Εάν, ωστόσο, η παροχή εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σταματήσει να βρίσκεται στα επιτρεπτά όρια, ο ανορθωτής εισόδου διακόπτεται και ο μετατροπέας εξόδου αρχίζει να αντλεί ενέργεια από την μπαταρία. Το UPS συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ισχύ της μπαταρίας έως ότου η είσοδος AC επιστρέψει στα επιτρεπτά όρια ή οι μπαταρίες εξαντληθούν. Γνωρίστε τα Online UPS της Tescom εδώ .


Μάθετε περισσότερα για το πως να επιλέξετε τη τοπολογία του UPS που θα σας υποστηρίξει σωστά και οικονομικά εδώ.