Έξυπνες λύσεις για ιατρικά μηχανήματα βιοτεχνολογίας

H Tescom Hellas συνεργάζεται με την τις κορυφαίες Ελληνικές Εταιρείες Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών προσφέροντας λύσεις που εξασφαλίζουν καθαρή, αδιάλειπτη ισχύ στα βιοτεχνολογικά εργαστήρια με Online UPS plug and play που μειώνουν το κόστος της εγκατάστασης και συντήρησης.

Έξυπνες λύσεις για ιατρικά μηχανήματα βιοτεχνολογίας

Ξεπεράστε τα προβλήματα που προκαλούν οι διακυμάνσεις και οι απρόσμενες διακοπές του δίκτυού του ρεύματος σε ιατρικά μηχανήματα βιοτεχνολογίας.

Η Tescom Hellas προσφέρει την τεχνογνωσία και τις λύσεις για τις ανάγκες σωστής, αδιάληπτης παροχής ρεύματος του εργαστηρίου σας, ώστε να είστε σίγουροι ότι τα όργανα, τα δείγματα και τα δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή.

Τα όργανα βιοτεχνολογικών αναλύσεων, όπως ορμονολογικοί αναλυτές, φασματόμετρα, συστήματα χρωματογραφίας κ.α  έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια εντός συγκεκριμένου εύρους τάσης. Δυστυχώς και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα εργαστήρια μπορεί να είναι αναξιόπιστη, να υπόκεινται σε αιχμές, διακυμάνσεις τάσης και διακοπές ρεύματος.

Αυτές οι ηλεκτρικές διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία των οργάνων, να μειώσουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, να απειλήσουν πολύτιμα δείγματα. Ιδιαίτερα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δείγματα και αναλώσιμα που χρειάζονται αποθήκευση σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να αλλοιωθούν. Η εσφαλμένη παροχή τάσης μπορεί επίσης να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά σε μεγάλης αξίας εξοπλισμό ακυρώνοντας την εγγύηση του κατασκευαστή.

Τα συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) παρέχουν διόρθωση στην τάση και προστασία σε περίπτωση διακοπής, ώστε να διατηρηθούν τα όργανα σε λειτουργία εντός των προδιαγραφών και εγγυήσεων που ορίζουν οι κατασκευαστές ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή  λειτουργία των οργάνων, να αποτρέψετε ζημιές και να διατηρήσετε τις λειτουργίες τους online.

H Tescom Hellas συνεργάζεται με την τις κορυφαίες Ελληνικές Εταιρείες Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών προσφέροντας λύσεις που εξασφαλίζουν καθαρή, αδιάλειπτη ισχύ στα βιοτεχνολογικά εργαστήρια με Online UPS plug and play που μειώνουν το κόστος της εγκατάστασης και συντήρησης.

Η Tescom Hellas. προσφέρει την τεχνογνωσία και τις λύσεις για τις ανάγκες ισχύος του εργαστηρίου σας, ώστε να είστε βέβαιοι ότι τα όργανα, τα δείγματα και τα δεδομένα σας είναι ασφαλή.