Επέκταση των μπαταριών – Backup Runtime

Πως μπορείτε μελλοντικά να αυξήστε τον χρόνο αυτονομίας στο UPS

Τα UPS συνήθως σχεδιάζονται με φορτιστές που υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο αριθμό μπαταριών και χρόνου αυτονομίας που μπορούν να παρέχουν.

Υπάρχουν UPS που διαθέτουν ενισχυμένο φορτιστή που μπορεί να υπερπλασιάσει τον αριθμό των μπαταριών που μπορεί να φορτίσει με αποτέλεσμα να μπορεί να αυξήσει και τον χρόνο αυτονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα UPS που μπορούν να επεκτείνουν τον χρόνο αυτονομίας τους μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς της Tescom Hellas ώστε να σας βοηθήσουν.